ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนอหม้อ จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ได้่รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  โดยมอบหมายในการส่งเสริมสนันสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ดังนี้
  ๑.กิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประำกอบด้วย
  ๑.๑ การส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้ง/ฟื้นฟูผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด)
  ๑.๒ การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในระดัึบตำบลในการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่
  ๒.กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู โดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรมบำบัดรักษาอย่างสมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ
  กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดครบทุกกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ตามผลการดำเนินงานที่ปรากฏและประกาศปะชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2555 เวลา 11.17 น. โดย คุณ อุไรรัตน์ เกษสาคร

ผู้เข้าชม 680 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  โทร : 056-892568 , 056-300080 จำนวนผู้เข้าชม 1,054,855 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2554
  จัดทำโดย : NAXsolution