หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหม้อ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ศูนย์ผลิตน้ำ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
วัดหนองสีซอ
วัดหนองหม้อ
“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้นำมีคุณธรรม การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ”
วิสัยทัศน์ อบต.อุทัยเก่า
ผู้บริหาร อบต.หนองหม้อ
ศูนย์มูลนิธิชัยพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
ติดต่อโทร สำนักปลัด : 056-892-448
กองคลัง : 056-892-568
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหม้อ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนอหม้อ จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยตำบลหนอง หม้อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉลียงใต้ ของอำเภอตาคลี และอยู่ ห่างอำเภอตาคลี ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 68.6 กิโลเมตร  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การ บริหารส่วนตำบล เมื่อปีพุทธศักราช 2540 ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
 
 
 
  สภาพพื้นที่ของตำบลหนองหม้อ เป็นที่ราบลูกคลื่น ซึ่งต่อมา จากแนวเขาในเขตตำบลตาคลี  
 
 
  ตำบลหนองหม้อ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 53 กิโลเมตร หรือ
ประมาณ 33,125 ไร่
 
  ประชากรทั้งสิ้น 1,043 ครัวเรือน
จำนวน 3,721 คน ประกอบด้วย
  ชาย จำนวน 1,856 คน คิดเป็นร้อยละ 49.88
  หญิง จำนวน 1,865 คน คิดเป็นร้อยละ 50.12
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 70.21 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 75
  อุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 3
  ค้าขาย ประมาณร้อยละ 6
  รับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ 15
  อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1
 
 
ภาพสิงห์ หมายถึง สัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหม้อ เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การนำภาพสิงห์ไว้ในตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นหน่วยงานราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน
ภาพรวงข้าว หมายถึง ผลิตผลของตำบลหนองหม้อ ที่ได้จากการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมทำนาข้าว ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว บริเวณ ตำบลหนองหม้อจะมีสีเหลืองอร่ามของเมล็ดข้าวทั่วท้องทุ่ง ตำบลหนองหม้อได้รับ การขนานนามว่า เป็นแหล่งผลิตข้าว สามารถผลิตข้าวได้ทั้งปี ประชาชนตำบลหนอง หม้อถือว่า รวงข้าวเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ ของการเกษตรกรรม
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้
 
ติดต่อกับ
 
ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
และ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ มีจำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน และมีพื้นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหม้อเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วย
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านหนองแอก 345 354 699 240  
2 บ้านหนองหม้อ 367 366 733 185
  3 บ้านหนองแปลง 184 192 376 104  
4 บ้านหนองสีซอ 341 364 705 186
  5 บ้านโคกหว้า 258 262 520 148  
6 บ้านหนองไม้ลู่ 188 163 351 100
  7 บ้านหนองละมั่ง 173 164 337 80  
  รวม   1,856 1,865 3,721 1,043
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 085-733-3154
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ : 056-892568 , 056-300080
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
  จำนวนผู้เข้าชม 4,703,179 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : Naxsolution
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10